Combo Tour Limousine Giường Đôi Đà Lạt Phòng Khách Sạn 3 Sao 3 Ngày 3 Đêm

Liên hệ

ĐÊM 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT
NGÀY 1: TP.HCM  – ĐÀ LẠT
NGÀY 2: TỰ DO THAM QUAN ĐÀ LẠT (Ăn Sáng)
NGÀY 3: ĐÀ LẠT – TP.HCM (Ăn sáng)