Nữ du khách bị giễu cợt "làm màu" vì video khóc lóc khi du lịch Việt Nam