Tour Đà Lạt, Chèo Sụp Hồ Tuyền Lâm, BBQ Rừng Thông, Chuồn Chuồn Bistro 3 Ngày 3 Đêm

Liên hệ

ĐÊM 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT
NGÀY 1: ĐÀ LẠT VIEW- CHUỒN CHUỒN BISTRO- PHÂN VIỆN SINH HỌC- LÂU ĐÀI CHOCOLATE- BUFFET RAU KHÔNG GIỚI HẠN (Ăn sáng, ăn trưa,ăn tối)
NGÀY 2: CHÈO THUYỀN SUP HỒ TUYỀN LÂM- QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- THÁC DATALA- TIỆC BBQ (Ăn sáng, Trưa)
NGÀY 3: CHÈO THUYỀN SUP HỒ TUYỀN LÂM- QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM- THÁC DATALA- TIỆC BBQ (Ăn sáng, Trưa)
NGÀY 4: ĐÀ LẠT- TPHCM (Ăn sáng, Trưa)